X

خدمات بریدن و خم کردن میلگرد

قسمت خدمات مجموعه فتح آماده خدمت رسانی در زمینه بریدن و خم نمودن میلگرد می باشند

تولید و پخش رول بولت غلافی HSA-HKD

مجموعه تجهیز ابزار رضایی تولید و پخش کننده رول بولت غلافی می باشد

خدمات پیکور دره زرشکی

آن زمان که سازندگان در مراحل ساختمان سازی هستند، وقتی اسکلت بندی و دیوارچینی انجام می شود لاجرم باید از ابزارهایی که می توانند در بطن این بتن های سخت نفوذ کنند استفاده کنند. مجموعه دره زرشکی این خدمت را در اختیار شما قرار می دهد

تعمیرات پیکور دیبا

تعمیرات تخصصی پیکور را به مجموعه دیبا بسپارید