X

شرکت ستاره درخشان

توسعه دهنده نرم افزار
اسویتا

شرکت ستاره درخشان جزء 37 برتر رویداد 100 استارت آپ یزد گردید همچنین پذیرش شده در پارک علم و فناوری یزد نیز می باشد. خرسندیم که بگوییم نظام مهندسی ما رو بعنوان استارت آپ هاي تحت حمايت مركز نوآوري سازمان قرار داد

15

سال تجربه

افتخارات

حاصل تلاش تیم ستاره درخشان